Seznam delegátů

Miroslav Adámek - Senát Parlamentu ČR
Ing. Zdeněk Babka - M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka - M - SILNICE a.s.
ing Pavel Balcar - Viadesigne s.r.o.
David Baroš - REPONT s.r.o.
Pavel Bartoš - Sdružení pro rozvoj SMK
Jaroslav Baška - predseda Trenčianského samosprávného kraje
Martin Bedrava - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Adam Beneš - STRABAG a,s,
Ing. Martin Beníček - mmcité+ a.s.
Michal Berger - Město Žilina
Robert Billik - Skanska a.s.
Stanislav Bodlák - právní expert
Pavel Braha - tajemník společnosti pro rozvoj silniční dopravy
Eduard Březina - VŠ dopravní Pardubice
Jakub Březina - mmcité+ a.s.
Petr Buchta - IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Zdeněk Čech - zástupce vedoucího Zastoupení Evsropské komice v ČR
Petr Čížek - předseda Sdružení pro výstavbu silnic zs
Tomáš Čoček - náměstek ministra dopravy ČR
Jiří Čunek - Hejtman Zlínského kraje
Jiří Dlabal
Iveta Dočkalíková - Vysoká škola logistiky o.p.s.
Pavel Dohnal - Město Fryšták
Dipl. Ing. Pavel Dokulil MBA - mmcité+
Evžen Doležal - ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence
Ladislav Dudáš - Národná diaĺničná spoločnost
Michal Dvouletý
Petr Eliáš - INSPECTUM a.s.
Stanislav Fabšík - Žilinský samosprávný kraj
Petr Foltýnek - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Jindřich Frič - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Jindřich Frič - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Michal Friedlaender - EUROVIA CS, a. s.
Karel Hába - znalec a odhadec
Hana Hajdová - PORR a.s.
Martin Hájek - Metrostav a.s.
Ing. Radek Hanačík - SAMDI, s.r.o.
Jiří Havlík - POZIMOS, a.s.
Karel Holík - Město Kroměříž
Zbyněk Hořelica - SFDI
Petr Hradil - SWIETELSKY stavební s.r.o.
Radovan Hrnčíř - HBH Projekt
Michal Hrutkai - Skanska a.s.
Jan Hýzl - STRABAG a.s.
Bc. Jaroslav Chmelař - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Karel Chudárek - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Pavel Jäckl - QCONTROL s.r.o.
Jan Jašek - QCONTROL s.r.o.
Jan Jašek - QCONTROL s.r.o.
Erika Jurinová - predsednička Žilinského samosprávného kraje
Blanka Kalupová - Vysoká škola logistiky o.p.s.
Juraj Kanis - Žilinský samosprávný kraj
Ladislav Kašpar - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Jiří Kašpárek - dopravní expert
Radka Knottová - Sdružení pro výstavbu silnic
Radomír Kocman - KKS, spol. s r.o.
Lukáš Koláček - Skanska a.s.
Libor Kolář - Město Valašské Meziříčí
Zdeňka Kořínková - Zlínský kraj
Pavol Kováčik - prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska
Michal Kropáč - člen představenstva společnosti M-SILNICE a.s.
Jan Kroupa
Aleš Krupka - Skanska a.s.
Šárka Kubalová - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ferdinand Kubáník - Město Uherský Brod
Ing. Luděk Kuchař - SAFETY PRO s.r.o.
Roman Láčík - PORR a.s.
Jiří Lajtoch - SDRIM
Petr Laušman - česká silniční společnost
Vladimír Lesovský - SWIETELSKY stavební s.r.o.
Marian Ležák - starosta Luhačovic
Josef Lukašík
Zdeněk Luža - Skanska a.s.
Ľubomír Macák - COLAS CZ a.s.
Bronislav Malý - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Lukáš Mašín - Prago Projekt
Radek Mátl - generální ředitel ŘSD ČR
Michal Mejstřík - ředitel EEIP
Ján Mišura - Slovenská obchodní a průmyslová komora
Tomáš Nedbal
Josef Neuwirth - Metrostav a.s.
Tomáš Nosek - MEDIS Holding a.s.
Jiří Nouza - prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Svatopluk Novák - STRABAG a.s.
Martin Oberreiter - člen představenstva společnosti pro rozvoj silniční dopravy
Ladislav Okleštěk - hejtman Olomouckého kraje
Markéta Ondrušková
Tomáš Opěla - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Radek Pallos - inspekce životního prostředí
Marcela Pavlová - náměstkyně ministra
Jan Pešek
Lubomír Pilný - Skanska a.s.
Robert Plešek - PORR a.s.
Jiří Polanský - Česká spořitelna
Lukáš Pšeja - Cominfo,a.s.
Kamil Ramík - PORR a.s.
Tomáš Revész - České dráhy, a.s.
Bohumil Rohn - Metrostav a.s.
Peter Russegger - PORR a.s.
Jitka Seitlová - Senát Parlamentu ČR
Emilie Slavíková - Zlínský kraj
Michaela Slezáková - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Jan Slíva - seniorní poadce víceprezidenta EIB
Ing. Jiří Smékal - SAFETY PRO s.r.o.
Martin Smolka - ředitelství silnic a dálnic ČR
Luděk Sosna - ředitel odboru strategie, ministerstvo dopravy ČR
Milan Sousedík - znalec a odhadec
Filip Struhár - Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Jiří Svoboda - generální ředitel SŽDC
Petr Svoboda - Sdružení pro výstavbu silnic
Václav Šafář - PORR a.s.
Ján Šedivý - Slovenská cestná spoločnosť
Emanuel Šíp - předseda silniční sekce
Pavel Škrášek - FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Ján Špaňo - EUROVIA CS, a.s.
Pavel Šváb - ČKAIT
Jan Švarc - NVB LINE s.r.o.
Iveta Táborská - ředitelka Krajské hospodářské komory ZK
Miroslav Tandler - TAST ORN s.r.o.
Jaroslav Tarcala - Město Uherské Hradiště
Pavel Toman - SWIETELSKY stavební s.r.o.
Aleš Trnečka - Dopravoprojekt Brno, a.s.
Josef Trstenský - podpředseda Trenčianského samosprávného kraje
Ludvík Urban - České dráhy, a.s.
Pavel Vacek - FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Igor Vach - Silnice-železnice
Peter Varga - generální riaditel sekce cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Petr Vavrouška - mmcité+
Josef Vičan - Prorektor Univerzita Žilina
Martin Vilč - Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Jiří Vinklárek - Skanska a.s.
Daniel Vitonský - Městský úřad Hranice
Daniel Volařík - GEA
Radovan Vondáček - Předseda PS Parlamentu ČR
Jan Zahradníček - náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Marie Zezulková - ředitelka odoboru MMR
Ing. arch. Vladimír Zicháček - Zlínsky kraj
Libor Žádník - QCONTROL s.r.o.