Seznam delegátů

Ing. Edvard Březina CSc. - Dopravní faklulta Jana Pernera Pardubice
ing Pavel Dohnal - Město Fryšták
Bc. Jaroslav Chmelař - Město Holešov
Ing. Ladislav Kašpar - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Ing. Radomír Kocman - KKS, spol. s r.o.
Ing. Pavel Krupa - Olomoucký kraj
Ing. Roman Láčík MBA - PORR a.s.
Ing. Bronislav Malý - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Ing. Lukáš Mašín - PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Josef Neuwirth - Metrostav a.s.
Ing. Tomáš Nosek - M - PROJEKCE s.r.o.
Ing. Hana Nylander Kaloudová - European Investment Bank
Ing. Jan Pešek - PORR a.s.
Ing. Miloslav Přikryl - město Lipník nad Bečvou
Ing. Ladislav Růžička - Olomoucký kraj
Ing. Jitka Škrabalová - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Jan Vaculík - PORR a.s.
Bc. Jana Zezulová - Arks plus, s.r.o.