Dokumenty

Luděk Sosna

( 1239) Aktuální záměry ministerstva dopravy v oblasti investování do rozvoje DI, podmínky k jejich realizaci

Stáhnout >> (524.49 kB)

Marcela Pavlová

( 1238) Nový stavební zákon stav jednání a předpoklad realizace

Stáhnout >> (1591.12 kB)

Zbyněk Hořelica

( 1235) Perspektivy financování dopravní infrastruktury, jeho stabilizace a předvídatelnost

Stáhnout >> (8210.72 kB)

Radek Mátl

( 1242) Prioritní silniční síť, připravenost a podmínky přípravy prioritních staveb v programovém období 2020

Stáhnout >> (87.5 kB)

Pavel Andršt

( 1234) Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy

Stáhnout >> (6956.7 kB)

Petr Varga

( 1240) Aktuální výhled přípravy a financování dálničních staveb, propojení Morava a Slovenska

Stáhnout >> (1186.68 kB)

Evžen Doležal

( 1232) Přístup MŽP k urychlení přípravy staveb dopravní infrastruktury

Stáhnout >> (145.75 kB)

Karel Chudárek

( 1236) Postup přípravy dálnice D55 v úseku Otrokovice-Břeclav-D2

Stáhnout >> (6977.14 kB)

Petr Zahradník

( 1241) Vliv současné ekonomické situace na přístup k rozvoji dopravní infrastruktury z pohledu EU a ČR

Stáhnout >> (148.65 kB)

Andrea Ferjenčíková

( 1233) Financování infrastrukturních projektů

Stáhnout >> (3947.56 kB)

Ján Mišura, Iveta Táborská

( 1237) Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu

Stáhnout >> (3775.5 kB)