IX. ročník mezinárodní konference Luhačovice 26. 9. 2019

Program Konference

Časový harmonogram konference

Prezence účastníků 08.00 - 08.30
Zahájení konference 08.30 - 08.40
Úvodní zdravice hostů 08.40 - 09.30
Příspěvky – I. blok 09.30 - 11:15
Diskuze 11.15 - 11.35
Krátká přestávka 11.35 - 11.55
Prezentace SPŠ Valašské Meziříčí 11.55 - 12.10
Příspěvky - II. blok 12.10 - 13.10
Diskuze 13.10 - 13.30
Přijetí závěrů konference 13.30 - 13.50
Oběd a společenské setkání 13.50 - 17.00

Program

Záštitu převzali

Předseda vlády ČR, předseda vlády SR, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministr dopravy ČR, ministr dopravy SR, hejtman Olomouckého kraje, hejtman Zlínského kraje, hejtman Moravskoslezského kraje, a předseda Trenčianského a předsedkyně Žilinského samosprávného kraje

Zahájení konference

 • Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
 • Marian Ležák, starosta Luhačovic

Vystoupení hostů

 • Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
 • Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
 • Jaroslav Baška, predseda Trenčianského samosprávného kraje
 • Juraj Kanis, riaditel odboru Žilinského samosprávného kraje
 • Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 • Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Blok I.

Naplňování záměrů realizace prioritní sítě dopravní infrastruktury, stav přípravy programového období 2020+

Předsedající:

Petr Čížek, předseda „Sdružení pro výstavbu silnic zs."

Ján Šedivý, prezident, Slovenská cestná spoločnosť

Přednášející:

 • Luděk Sosna, ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy - „Strategické záměry v období 2020+, Národní investiční plán“
 • Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI – „Perspektivy financování dopravní infrastruktury, jeho stabilizace a předvídatelnost“.
 • Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR – „Prioritní silniční síť, připravenost a podmínky přípravy prioritních staveb v programovém období 2020+“.
 • Jiří Svoboda, generální ředitel SŽDC – „Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy“.
 • Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj – „Stav přípravy a zásady rekodifikace stavebního práva jako zásadního opatření k urychlení přípravy staveb“.
 • Peter Varga, generální riaditel sekce cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstvo výstavby a techniky SR – „Příprava a financování dálničních staveb, propojení Moravy a Slovenska“.
 • Ladislav Dudáš, podpredseda predstavenstva, NDS  SR - Rozvoj dálniční infrastruktury na Slovensku v období 2014 -  2020 s výhledem do roku 2025
 • Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí – „Záměr MŽP k urychlení přípravy staveb dopravní infrastruktury v rámci rekodifikace stavebního práva".

II. blok konference:

Splňuje stav dopravní infrastruktury potřeby společnosti?

Předsedající:

Petr Laušman, Česká silniční společnost

Josef Vičan, prorektor Žilinskej univerzity, Žilina

 • Michal Mejstřík, ředitel EEIP,a,s, profesor ekonomie Karlova Univerzita, Makroekonomický pohled na ekonomiku a dopravní infrastrukturu
 • Jiří Polanský, ekonomický expert, Česká spořitelna, Ekonomický rozvoj a jeho závislost na stavu dopravní infrastruktury
 • Emanuel Šíp, předseda dopravní sekce, Hospodářská komora ČR - Rozvinutá dopravní infrastruktura jako podmínka hospodářského rozvoje konkurenceschopnosti ČR
 • Zdeněk Čech, zástupce vedoucího Zastoupení Evropské komise v ČR - Rozpočtová perspektiva EU po roce 2020 a investiční podpůrné nástroje EU
 • Jan Slíva, Seniorní poradce viceprezidenta EIB - Možnosti financování rozvoje dopravní infrastruktury po roce 2020
 • Ján Mišura, ředitel, Slovenská obchodní a průmyslová komora Žilina, Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory ZK. - Vliv rozvimuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu