XII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 7. 9. 2023

Program Konference

Časový harmonogram

Prezence účastníků08.00 – 08.30
Zahájení konference08.30 – 08.40
Úvodní zdravice hostů08.40 – 09.25
Předání ocenění za rozvoj Dopravní infrastruktury09.25 – 09.35
Příspěvky – I. blok09.35 – 11.40
Krátká přestávka11.40 – 11:55
tisková konference11.40 – 12.00
Příspěvky - II. blok12.00 - 13.25
Diskuze13.25 - 13.40
Přijetí závěrů konference13.40 - 14.00
Oběd14.00

Program bude upřesněn