XII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 22. 9. 2022

Program Konference

Časový harmonogram

Prezence účastníků08.00 – 08.30
Zahájení konference08.30 – 08.40
Úvodní zdravice hostů08.40 – 09.25
Předání ocenění za rozvoj Dopravní infrastruktury09.25 – 09.35
Příspěvky – I. blok09.35 – 11.40
Krátká přestávka11.40 – 11:55
tisková konference11.40 – 12.00
Příspěvky - II. blok12.00 - 13.25
Diskuze13.25 - 13.40
Přijetí závěrů konference13.40 - 14.00
Oběd14.00

Program

Zahájení

Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Marian Ležák, starosta Luhačovic

Vystoupení hostů

Martin Kupka, ministr dopravy ČR

Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje

Michal Zácha, náměstek hejtmana  Olomouckého kraje

Jaroslav Baška, predseda Trenčianského samosprávného  kraje

Gabriela Tisoňová, riaditelka odboru dopravy, Žilinský samosprávný  kraj

Jan Švarc, místopředseda, Česká silniční společnost

Zdeněk Dufek, proděkan VUT FAST Brno

I.Blok

Dostavba prioritní sítě dopravní infrastruktury v současné hospodářské situaci, stav přípravy a realizace, legislativní opatření

Předsedající:

Petr Laušman, předseda Sdružení pro výstavbu silnice

Ján Šedivý, predseda Slovenskéj cestné spoločnosti

Přednášející:

 • Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, ministerstvo dopravy ČR – Aktuální záměry ministerstva dopravy v oblasti investování do rozvoje DI, podmínky k jejich realizaci
 • Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI – Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI.
 • Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR – Stav přípravy a realizace prioritní silniční síťě
 • Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽ - Příprava a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury  regionu střední a východní Moravy
 • Petr Tvrdoň, generální riaditel  sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií  ,Ministerstvo dopravy a výstavby SR -  Aktuální výhled přípravy a financování  prioritních dálničních staveb.
 • Stanislav Beňo, investiční riaditeľ  NDS, a.s - Příprava a realizace dálničních staveb v letech v nejbližším období, propojení Moravy a Slovenska.etail/47
 • Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR – Zjednodušení povolování staveb dopravní infrastruktury z pohledu MŽP - jednotné environmentální stanovisko"
 • Martin Pekáček, ředitel oblastui EUROVIA CS, Vojtěch Janoušek, finanční ředitel Via Salis-první PPP projekt na české dálniční siti

II.Blok

Současná hospodářské situace a možnosti a potřeby financování dopravní infrastruktury

Předsedající:

Pavel Švagr, předseda SHR

Prof. Josef Vičan, prorektor, Univerzita Žilina

Přednášející:

 • Martin Kolovratník, poslanec Parlamentu ČR, - Realizace dopravní infrastruktury v návaznosti na předpokládané dopady hospodářské krize  na veřejné rozpočty.
 • Petr Zahradník, poradce prezidenta HK ČR, ekonom České spořitelny a člen Národní investiční rady - Vývoj investiční strategie EU z pohledu dopravní infrastruktury
 • Josef Schwarz, zástupce Evropská komise v ČR - Financování dopravní infrastruktury z EU fondů.
 • Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR , Podnikatelská sféra a její pohled na situaci a potřeby rozvoje dopravní infrastruktury
 • Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska- Udržitelná výstavba dopravní infrastruktury a výzvy současné hospodářské situace
 • Zdeněk Čech, zástupce evropská komise v SR, ekonomické souvislosti dalšího směřování investic EU
 • Ján Mišura,člen predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory SOPK Žilina, Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje - Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu