XIII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 7. 9. 2023

Program Konference

Časový harmonogram

Prezence účastníků 08.00 – 08.30
Zahájení konference 08.30 – 08.40
Vystoupení hostů 08.40 – 09.30

Vystoupení ministra dopravy
Diskuze

Předání ocenění za rozvoj Dopravní infrastruktury

Tiskový brífink ministra dopravy 09.40 – 10.00
Příspěvky – I. blok 09.40 – 12:00
II.blok Komerční prezentace 12.00 – 12:10
Příspěvky - III. blok 12.10 - 13.25
Diskuze 13.25 - 13.40
Přijetí závěrů konference 13.40 - 14.00
Oběd 14.00

Program konference

Zahájení:

Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
Marian Ležák, starosta Luhačovic

Vystoupení hostů:

Martin Kupka, ministr dopravy ČR
Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Jozef Trstenský, podpredseda Trenčianského samosprávného kraje
Jan Sechter, předseda dopravní sekce Hospodářská komora ČR
Gabriela Tisoňová, ředitelka odboru dopravy Žilinského samosprávného kraje
Jan Švarc, místopředseda České silniční společnosti
Mácha Radúz, ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

I. Blok

Dostavba prioritní sítě dopravní infrastruktury v současné hospodářské situaci, stav přípravy a realizace, legislativní opatření

Předsedající:

Bořivoj Kačena , dopravní expert
Ján Šedivý, predseda Slovenskej cestnej spoločnosti

Přednášející:

Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, ministerstvo dopravy ČR – Aktuální záměryministerstva dopravy v oblasti přípravy staveb dopravní infrastruktury.
Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI – Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI.
Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR – Stav přípravy a realizace prioritní silniční sítě,
Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽ - Příprava a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy.
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti - Příprava a realizace dálničních staveb v nejbližším období, propojení Moravy a Slovenska.
Žanet Hadžič, ředitelka odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj – Stavební zákon, úpravy, platnost.
Petr Slezák, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR – Zjednodušení povolování staveb dopravní infrastruktury z pohledu MŽP - jednotné environmentální stanovisko".
Roman Ličbinský, ředitel divize CDV, Jiří Grošek, člen Rady CDV - Přístup k diagnostice silnicnižších tříd


II. Blok

Komerční prezentace

III. Blok

Současná hospodářské situace - možnosti a potřeby financování dopravní infrastruktury

Předsedající:

Pavel Švagr, předseda Správy SHR
Josef Vičan, profesor, Žilinská univerzita v Žilině

Přednášející:

Petr Zahradník., člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonom České spořitelny - Vývoj investiční strategie EU z pohledu dopravní infrastruktury.
Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, Podnikatelská sféra a její pohled na situaci a potřeby rozvoje dopravní infrastruktury.
Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska - Udržitelná výstavba dopravní infrastruktury a výzvy současné hospodářské situace.
Ján Mišura, předseda Sekce dopravy Slovenskej obchodnej a priemyslovej komory, Žilinská RK SOPK, Zdeněk Procházka, předseda sekce dopravy, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje - Očekávaní a priority obchodní a průmyslové komunity v dopravní infrastruktuře mezi ČR a SR.