XI. ročník mezinárodní konference Luhačovice 30. 9. 2021

Program Konference

Časový harmonogram

Prezence účastníků08.00 – 08.30
Zahájení konference08.30 – 08.40
Úvodní zdravice hostů08.40 – 09.25
Příspěvky – I. blok09.25 – 11.30
Krátká přestávka11.30 – 12.00
tisková konference11.30 – 12.00
Příspěvky - II. blok12.00 - 13.15
Diskuze13.15 - 13.40
Přijetí závěrů konference13.40 - 13.50
Oběd14.00

Zahájení

Libor Lukáš
Marian Ležák, starosta Luhačovic

Vystoupení hostů:

Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Radovan Hladký, Trenčianský samosprávný kraj
Jan Švarc, místopředseda České silniční společnosti
Ján Šedivý, předseda Slovenské cestné spoločnosti
Radúz Macha, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

I. Blok

Dostavba prioritní sítě dopravní infrastruktury v současné hospodářské situaci, stav přípravy a realizace, legislativní opatření

Předsedající:
Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv
Josef Vičan, prorektor, Univerzita Žilina

Přednášející:

 • Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, ministerstvo dopravy ČR – aktuální záměry ministerstva dopravy v oblasti investování do rozvoje DI, podmínky k jejich realizaci
 • Marcela Pavlová, náměstkyně ministra, ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Rozhodující opatření Nového stavebního zákona
 • Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI – Problematika financování dopravní infrastruktury, jeho stabilizace a předvídatelnost
 • Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR – Stav přípravy a realizace prioritní silniční síťě,
 • Mojmír Nejezchleb, nánměstek generálního ředitele SŽDC - Příprava a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy
 • Peter Varga, generální riaditel sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií ,Ministerstvo dopravy a výstavby SR - aktuální výhled přípravy a financování prioritních dálničních staveb
 • Miloš Vicena, člen představenstva, ředitel investic NDS, a.s - Příprava a realizace dálničních staveb v letech v nejbližším období, propojení Moravy a Slezska
 • Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR – Stavební zákon - nejdůležitější změny v oblasti životního prostředí
 • Lukáš Mašín, dopravní expert Pragoprojekt, zásadní problémy přípravy staveb

II. Blok

Vliv současné hospodářské krize na možnosti a potřeby financování dopravní infrastruktury

Předsedající:

Bořivoj Kačena, předseda Společnosti pro rozvoj silniční dopravy
Pavol Kováčik, prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska

Přednášející:

 • Emanuel Šíp, předseda dopravní sekce, Hospodářská komora ČR, Východiska ze současné hospodářská krize, potřeba rozvoje dopravní infrastruktury
 • Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podníkatelů ve stavebnictví, Podnikatelská sféra a její pohled na situaci a potřeby rozvoje dopravní infrastruktury
 • Petr Zahradník, poradce prezidenta HK ČR, ekonom České spořitelny a člen Národní investiční rady - Vliv současné ekonomické situace na přístup k rozvoji dopravní infrastruktury z pohledu EU a ČR
 • Peter Chovan, Evropská investiční banka, financování veřejného sektoru v ČR
 • Ján Mišura, podpredseda, Slovensko-polská obchodní a průmyslová komora Žilina, Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje- Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu