VIII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 20. 9. 2018

Program Konference

připravuje se

Časový harmonogram konference

Prezence účastníků 08.00 - 08.30
Zahájení konference 08.30 - 08.40
Úvodní zdravice hostů 08.40 - 09.20
Příspěvky – I. blok 09.20 - 11:20
Diskuze 11.20 - 11.40
Krátká přestávka 11.40 - 12.00
Příspěvky - II. blok 12.00 - 13.30
Diskuze 13.30 - 13.50
Přijetí závěrů konference 13.50 - 14.15
Oběd a společenské setkání 14.15 - 16.15

Program

Pod záštitou předsedů vlády České a Slovenské republiky.

Záštitu převzali rovněž: ministr dopravy ČR, ministr dopravy SR, hejtmani Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a předsedové Trenčianského a Žilinského samosprávného kraje.

Zahájení konference

 • Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
 • Ing. Bc. Marie Semelová, starostka města Luhačovice

Úvodní zdravice hostů

 • Ing. Kamil Rudolecký, I.náměstek ministra dopravy
 • Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministra MMR
 • Ing.Vladimír Dlouhý CSc., prezident Hospodářské komory ČR
 • JUDr. Jaroslav Pleva, Trenčianský samosprávný kraj
 • Ing. Ivan Mokrý, Žilinský samosprávný kraj
 • Ing. Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 • Ing. Pavel Botek, náměstek hejtmana Zlínského kraje
 • MUDr. Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu
 • Jaroslav Remeš, obchodní rada velvyslanectví ČR v SR

Vystoupení hostů

Blok I.

Dopravní infrastruktura v ČR- stav a naplňování realizace prioritní sítě dopravní infrastruktury v programovém období 2014-2020 se zaměřením na rozvoj příhraničních regionů ČR a SR.

Předsedá:

prof. Ing. Pavel Přibyl CSc, ČVUT ,vedoucí Ústavu dopravních systémů

prof. Ing. Jozef Vičan, CSc, děkan Univerzita Žilina, stavební fakulta

Přednášející:

 • Ing. Kamil Rudolecký, náměstek ministradopravy ČR - Naplňování strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR v období 2014-2020
 • Ing. Vladimír Dlouhý CSc., prezident HK ČR - Rozvinutá dopravní infrastruktura jako podmínka růstu ekonomiky ČR
 • Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI - Financování dopravní infrastruktury v roce 2017 s výhledem na roky 2018 a 2019
 • Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR - Rozvoj prioritní silniční sítě s výhledem do konce programového období 2014-2020
 • Ing. Pavel Surý, generální ředitel SŽDC SR - Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy
 • Ján Ďurišin, generální ředitel NDS SR - Rozvoj dálniční infrastruktury na Slovensku v období 2014 - 2020
 • Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje - Význam dopravní infrastruktury pro řešení zaměstnanosti Moravskoslezského kraje
 • Ing. Ján Mišura, ředitel regionální HK Slovenska, Bc. Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory ZK - Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu

Blok II.

Nové formy financování dopravní infrastruktury s podporou EU po roce 2020

Předsedá:

Ing. Pavel Švagr CSc., předseda SSHR
Ing. Pavol Kováčik Ph.D., MBA, prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska

Přednášející:

 • Ing. Petr Zahradník MSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Brusel, poradce prezidenta HK ČR – Strategie podpory EU rozvoji DI po roce 2020
 • Mgr. Jaroslav Straka MBA, Evropská komise DG Regio - Uplatnění strukturálních fondů a tzv. inovativních finančních instrumentů pro financování staveb DI na Slovensku
 • Ing. Zdeněk Čech Ph.D, M.A., ekonom Zastoupení Evropské komise v ČR - Investiční plán pro Evropu – možnosti financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR
 • Ing. Hana Nylander Kaloudová, vedoucí zastoupení EIB v ČR – EIB a financování dopravní infrastruktury nejen v ČR
 • Ing. Jan Brázda, CFA, Partner PwC – Strategie financování stavby dálničního obchvatu Bratislavy - dálnice D4/R7