XIV. ročník mezinárodní konference Luhačovice 26. 9. 2024

Program Konference

Časový harmonogram

Prezence účastníků 08.00 – 08.30
Zahájení konference 08.30 – 08.40
Vystoupení hostů 08.40 – 09.40

Vystoupení ministra dopravy
Diskuze
Předání ocenění za rozvoj Dopravní infrastruktury

Tiskový brífink ministra dopravy 09.40 – 10.05
Příspěvky – I. blok 09.40 – 11:55
Coffe break 11.55 – 12:10
Příspěvky – II. blok 12.10 – 13:25
Diskuze 13.25 - 13.40
Přijetí závěrů konference 13.40 - 14.00
Oběd 14.00

Program konference

Zahájení:

Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
Marian Ležák, starosta Luhačovic

Vystoupení hostů:

Prezentace:

I. Blok

Dostavba prioritní sítě dopravní infrastruktury v současné hospodářské situaci, stav přípravy a realizace, legislativní opatření

Předsedající:

Petr Laušman ,předseda Sdružení pro výstavbu silnic
Ján Šedivý, predseda Slovenskej cestnej spoločnosti

Přednášející:

Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, ministerstvo dopravy ČR – Dopravní sektorová strategie 3.fáze - aktuální záměr v oblasti přípravy a realizace dopravní infrastruktury.
Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI – Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI.
Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.s.p ČR – Stav přípravy a realizace prioritní silniční sítě,
Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽ - Příprava a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy. Pilotní projekty VRT na Moravě
Peter Tvrdoň, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy SR - Aktuální výhled přípravy a financování prioritních dálničních staveb.
Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti - Příprava a realizace dálničních staveb v nejbližším období, propojení Moravy a Slovenska.
Žanet Hadžič, ředitelka odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj – Stavební zákon, úpravy, platnost.
Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR – Povolování staveb dopravní infrastruktury v kontextu nové legislativy z pohledu MŽP
Martin Kozák ředitel DESU – zkušenosti nového úřadu při povolování dopravních a energetických staveb


II. Blok

Současná hospodářské situace - možnosti a potřeby financování dopravní infrastruktury

Předsedající:

Ing.Petr Čížek, dopravní expert
Josef Vičan, profesor, Žilinská univerzita v Žilině

Přednášející:

Petr Zahradník, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), ekonom České spořitelny - Vývoj investiční strategie EU z pohledu dopravní infrastruktury.
Jan Ornst, vedoucí oddělení PPP Ministerstvo dopravy ČR - Výhody a nevýhody použití metody PPP v podmínkách ČR
Rudolf Hella, profesor VUT Brno, stavební fakulta - CB kryty v ČR, poznatky z provádění a provozování
Pavel Ševčík, technický ředitel SPS – Nedostatek pracovní síly jako brzda stavebnictví
Ján Mišura, předseda Sekce dopravy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Žilinská RK SOPK, Zdeněk Procházka, předseda sekce dopravy, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje - Očekávaní a priority obchodní a průmyslové komunity v dopravní infrastruktuře mezi ČR a SR.