VIII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 20. 9. 2018

Program Konference

Časový harmonogram konference

Prezence účastníků 08.00 - 08.30
Zahájení konference 08.30 - 08.40
Úvodní zdravice hostů 08.40 - 09.30
Příspěvky – I. blok 09.30 - 11:15
Diskuze 11.15 - 11.35
Krátká přestávka 11.35 - 11.55
Prezentace SPŠ Zlín a SPŠ Valašské Meziříčí 11.55 - 12.10
Příspěvky - II. blok 12.10 - 13.10
Diskuze 13.10 - 13.30
Přijetí závěrů konference 13.30 - 13.50
Oběd a společenské setkání 13.50 - 17.00

Program

Záštitu převzali

Předseda vlády ČR, předseda vlády SR, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministr dopravy ČR, ministr dopravy SR, hejtman Olomouckého kraje, hejtman Zlínského kraje, primátor statutárního města Zlín, hejtman Moravskoslezského kraje, a předseda Trenčianského a předsedkyně Žilinského samosprávného kraje

Zahájení konference

 • Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
 • Ing. Bc. Marie Semelová, starostka města Luhačovice

Vystoupení hostů

 • Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Ing. Vladimír Dlouhý CSc, prezident HK ČR, poradce prezidenta republiky
 • Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
 • Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
 • Ing. Jiří Zemánek, I. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 • Ing. Jozef Trstěnský, podredseda Trenčianského samosprávného kraje
 • Ing. Ivan Mokrý, ředitel odboru dopravy,Žilinského samosprávného kraje
 • Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Vystoupení hostů

Blok I.

Naplňování Dopravní politiky ČR, realizace prioritní sítě dopravní infrastruktury v programovém období 2014-2020, strategie pro programové období 2020+

Předsedá:

Ing. Gustav Slamečka, MBA, místopředseda představenstav SPRSD

prof. Ing. Jozef Vičan, CSc, děkan Univerzita Žilina, stavební fakulta

Přednášející:

 • Ing. Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, ministerstvo dopravy ČR - Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR v končícím období 2014-2020 a záměry v období 2020+
 • Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI – Perspektivy financování a strategické záměry SFDI
 • Ing. Ladislav Dudáš, podpředseda predstavenstva NDS SR - Rozvoj dálniční infrastruktury na Slovensku v období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2025
 • Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR -Prioritní silniční síť, stav řešení překážek dalšího rozvoje v programovém období 2014-2020
 • Mgr. Ing.Radek Čech Ph.D., ředitel odboru strategie SŽDC - Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy
 • Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR - Možnosti zefektivnění přípravy projektů dopravní infrastruktury z pohledu MŽP
 • Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministra, ministerstvo pro místní rozvoj ČR -Stavební předpisy a povolování staveb

Blok II.

Financování rozvoje  dopravní infrastrukturyI s podporou EU po roce 2020

Předsedá:

Ing. Pavel Švagr CSc., předseda SSHR
Ing. Pavol Kováčik Ph.D., MBA, prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska

Přednášející:

 • Ing. Petr Zahradník MSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Brusel, poradce prezidenta HK ČR – Strategie a změny přístupu EU k podpoře rozvoje dopravní  infrastruktury po roce 2020
 • Ing. Zdeněk Čech Ph.D, M.A., ekonom Zastoupení Evropské komise v ČR - Rozpočtová perspektiva EU po roce 2020 a investiční podpůrné nástroje EU
 • Ing. Jan Brázda, CFA, Partner PwC – Řešení obnovy regionální silniční infrastruktury formou PPP projektu
 • Ing. Ján Mišura, ředitel regionální HK Slovenska; Bc. Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory ZK – Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu