XII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 22. 9. 2022

Program Konference

Časový harmonogram

Prezence účastníků08.00 – 08.30
Zahájení konference08.30 – 08.40
Úvodní zdravice hostů08.40 – 09.25
Příspěvky – I. blok09.25 – 11.30
Krátká přestávka11.30 – 12.00
tisková konference11.30 – 12.00
Příspěvky - II. blok12.00 - 13.15
Diskuze13.15 - 13.40
Přijetí závěrů konference13.40 - 13.50
Oběd14.00