XII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 22. 9. 2022

Program Konference

Časový harmonogram

Prezence účastníků08.00 – 08.30
Zahájení konference08.30 – 08.40
Úvodní zdravice hostů08.40 – 09.25
Předání ocenění za rozvoj Dopravní infrastruktury09.25 – 09.35
Příspěvky – I. blok09.35 – 11.40
Krátká přestávka11.40 – 12.00
tisková konference11.40 – 12.00
Příspěvky - II. blok12.00 - 13.15
Diskuze13.15 - 13.40
Přijetí závěrů konference13.40 - 14.00
Oběd14.00

Program

Zahájení

Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Marian Ležák, starosta Luhačovic

Vystoupení hostů

I.Blok

Dostavba prioritní sítě dopravní infrastruktury v současné hospodářské situaci, stav přípravy a realizace, legislativní opatření

Předsedající:

Petr Laušman, předseda Sdružení pro výstavbu silnice

Ján Šedivý, predseda Slovenskéj cestné spoločnosti

Přednášející:

 • Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, ministerstvo dopravy ČR – Aktuální záměry ministerstva dopravy v oblasti investování do rozvoje DI, podmínky k jejich realizaci
 • Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI – Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI.
 • Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR – Stav přípravy a realizace prioritní silniční síťě
 • Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽ - Příprava a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury  regionu střední a východní Moravy
 • Peter Varga, generální riaditel sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Aktuální výhled přípravy a financování prioritních dálničních staveb
 • Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS,a.s - Příprava a realizace dálničních staveb v letech v nejbližším období, propojení Moravy a Slovenska
 • Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR – Zjednodušení povolování staveb dopravní infrastruktury z pohledu MŽP - jednotné environmentální stanovisko"
 • Martin Pekáček, ředitel oblastui EUROVIA CS, Vojtěch Janoušek, finanční ředitel Via Salis-první PPP projekt na české dálniční siti

II.Blok

Současná hospodářské situace a možnosti a potřeby financování dopravní infrastruktury

Předsedající:

Pavel Švagr, předseda SHR

Prof. Josef Vičan, prorektor, Univerzita Žilina

Přednášející:

 • Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR , Podnikatelská sféra a její pohled na situaci a potřeby rozvoje dopravní infrastruktury
 • Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska- Udržitelná výstavba dopravní infrastruktury a výzvy současné hospodářské situace
 • Petr Zahradník, poradce prezidenta HK ČR, ekonom České spořitelny a člen Národní investiční rady - Vývoj investiční strategie EU z pohledu dopravní infrastruktury
 • Zdeněk Čech, zástupce evropská komise v SR, ekonomické souvislosti dalšího směřování investic EU
 • Ján Mišura,člen predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory SOPK Žilina, Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje - Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu