VIII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 20. 9. 2018

Program Konference

Časový harmonogram konference

Prezence účastníků 08.00 - 08.30
Zahájení konference 08.30 - 08.40
Úvodní zdravice hostů 08.40 - 09.30
Příspěvky – I. blok 09.30 - 11:15
Diskuze 11.15 - 11.35
Krátká přestávka 11.35 - 11.55
Příspěvky - II. blok 11.55 - 13.10
Diskuze 13.10 - 13.30
Přijetí závěrů konference 13.30 - 13.50
Oběd a společenské setkání 13.50 - 17.00

Program

Záštitu převzali

Předseda vlády ČR, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministr dopravy SR, hejtman Olomouckého kraje, hejtman Zlínského kraje, primátor statutárního města Zlín, hejtman Moravskoslezského kraje, a předseda Trenčianského a předsedkyně Žilinského samosprávného kraje

Zahájení konference

 • Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
 • Ing. Bc. Marie Semelová, starostka města Luhačovice

Vystoupení hostů

 • Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
 • Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
 • Ing. Jaroslav Baška, předseda Trenčianského samosprávného kraje
 • Ing. Erika Jurinová, předsedkyně Žilinského samosprávného kraje
 • Ing. Vladimír Dlouhý CSc., prezident HK ČR, poradce prezidenta republiky
 • Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
 • Ing. Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Vystoupení hostů

Blok I.

Naplňování Dopravní politiky ČR, realizace prioritní sítě dopravní infrastruktury v programovém období 2014-2020, strategie pro programové období 2020+

Předsedá:

Ing. Gustav Slamečka, MBA

prof. Ing. Jozef Vičan, CSc, děkan Univerzita Žilina, stavební fakulta

Přednášející:

 • Ing. Tomáš Čoček Ph.D., I. náměstek ministra dopravy ČR - Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR v končícím období 2014-2020 a záměry v období 2020+
 • Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj ČR -Stavební předpisy a povolování staveb
 • Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI - Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 s výhledem na roky 2019 a 2020
 • Ing. Jiří Hájek, investiční ředitel, NDS SR - Rozvoj dálniční infrastruktury na Slovensku v období 2014 - 2020 s vhledem do roku 2025
 • Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR - Možnosti zefektivnění přípravy projektů dopravní infrastruktury z pohledu MŽP
 • Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR - Prioritní silniční síť, stav řešení překážek dalšího rozvoje v programovém období 2014-2020
 • Bc. Jiří Svoboda, generální ředitel SŽDC - Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy

Blok II.

Financování rozvoje  dopravní infrastrukturyI s podporou EU po roce 2020

Předsedá:

Ing. Pavel Švagr CSc., předseda SSHR
Ing. Pavol Kováčik Ph.D., MBA, prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska

Přednášející:

 • Ing. Petr Zahradník MSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Brusel, poradce prezidenta HK ČR – Strategie a změny přístupu EU k podpoře
    rozvoje dopravní  infrastruktury po roce 2020
 • Mgr. Jaroslav Straka MBA, Evropská komise DG Regio - Využití nástrojů EU k podpoře  rozvoje dopravní infrastruktury
 • Ing. Zdeněk Čech Ph.D, M.A., ekonom Zastoupení Evropské komise v ČR - Rozpočtová perspektiva EU po roce 2020 a investiční podpůrné nástroje EU
 • Ing. Jan Brázda, CFA, Partner PwC – Řešení obnovy regionální silniční infrastruktury formou PPP projektu
 • Ing. Ján Mišura, ředitel regionální HK Slovenska; Bc. Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské komory ZK – Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu