VIII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 20. 9. 2018

Přípravný výbor

Předseda:

Libor Lukáš, předseda SDRIM


Členové:

prof. ing. Rostislav Drochytka CSc., děkan VUT FAST Brno

prof. Dr. Drahomíra Pavelková Ph.D., děkan fakulty managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati

prof. ing. Josef Vičan, CSc., děkan stavební fakulty, Žilinská univerzita

prof. Ing. František Lehovec CSc., předseda České silniční společnosti, ČVÚT Praha, Katedra silničních staveb

Bc. Iveta Táborská, ředitelka Krajské hospodářské kontroly Zlínského kraje

dott. Martina Dlabajová, předseda, poslankyně evropského parlamentu

ing. Luděk Sosna PhD, ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR

ing. Radovan Hrnčíř, ředitel, HBHprojekt s.r.o.

ing. Jan Švarc, místopředseda České silniční společnosti

ing. Jiří Kašpárek, dopravní expert

ing. Pavel Kavan, odbor dopravy, Zlínský kraj

ing. Jiří Havlík, předseda představenstva, POZIMOS, a.s.

ing. Ladislav Růžička, vedoucí oboru dopravy, Krajský úřad Olomouckého kraje

ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana Zlínského kraje

ing. Jiří Lajtoch, SDRIM

ing. Libor Žádník, SDRIM

František Sviták, jednatel, ARKS Plus, s.r.o

Ondřej Štěpán, Stavebníserver.com, mediální partner