XIV. ročník mezinárodní konference Luhačovice 26. 9. 2024

O konferenci

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury“ bylo založeno z iniciativy několika fyzických osob, které se rozhodly touto svou mimopracovní iniciativou vytvořit platformu pro rešení nejpalčivějších problémů v oblasti dopravní infrastruktury na Moravě. Jeho činnost je podporována zástupci významných měst, obcí a radou klíčových průmyslových podniků a podnikatelských subjektů, které mají zájem pomoci řešit někdy až katastrofální situaci v dopravní infrastruktuře v této části země.


Cílem Sdružení je zlepšení dopravní dostupnosti, která je nezbytnou podmínkou pro hospodářské oživení a další rozvoj oblasti střední a východní Moravy postižené mimo jiné vysokou nezaměstnaností.


Sdružení chce napomoci sladění rozvojových plánů zapracovaných v územně plánovacích dokumentech a podpořit proces kontinuální přípravy staveb včetně jejich případného financování.


Hlavní zájmovou oblastí činnosti sdružení je prosazení realizace dopravních staveb evropského i lokálního významu a hledání možností optimálního začlenění těchto komunikací do transevropské dopravní síte. Jde predevším o propojení dálnice D1 od Říkovic až po Lipník nad Bečvou, propojení dálnice D1 s rychlostní komunikací R49 a její realizace až na hranice se Slovenskou republikou a severojižní propojení Moravy rychlostní komunikací R55.


Za neméně důležité je považováno řešení průtahu městem Přerov, či nové železniční propojení Zlína a Otrokovic a Valašského Meziříčí a Kojetína.