Dokumenty

David Čermák, generální ředitel ŘSD

Hlavní projekty na Moravě, výhled na rok 2013

Stáhnout >> (4391 kB)

Dr. Zuzana Kolláriková, ředitel odboru pozemních komunikací MD SR

Možnosti řešení hlavních projektů dopravní infrastruktury na Slovensku

Stáhnout >> (4026.8 kB)

Ing. Ivo Toman

náměstek ministra dopravy České republiky

Stáhnout >> (50 kB)

Ing. Jan Troják, ředitel projektového financování ČSOB

Některé aspekty financování dopravní infrastruktury

Stáhnout >> (2177.82 kB)

Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana Zlínského kraje

Regionální dimenze sítě TEN-T

Stáhnout >> (12284.26 kB)

Ing. Jiří Švorc, zmocněnec pro rekonstrukci D1

Příprava a realizace rekonstrukce dálnice D1

Stáhnout >> (1010.32 kB)

Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru Ministerstva dopravy ČR

Dopravní politika ČR a dopravní sektorová strategie II. fáze 2014 – 2020

Stáhnout >> (1672.5 kB)

Ing. Miroslav Fabián, generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj a jeho propojení na sousední regiony

Stáhnout >> (36 kB)

Ing. Ondřej Kokeš, Mott MacDonald

Priority sítě dopravní infrastruktury střední východní Moravy a dopravní sektorová strategie II. fáze

Stáhnout >> (6176 kB)

Ing. Petr Zahradník, MSc, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR, člen NERV

Vliv rozvinuté infrastruktury na ekonomickou prosperitu regionu

Stáhnout >> (99.5 kB)

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI

Plán SFDI, jiné možnosti financován

Stáhnout >> (2611.5 kB)

Ing.Pavel Švagr, CSc., náměstek generálního ředitele ČD

Dopravní módy a rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Stáhnout >> (514 kB)