Dokumenty

Evžen Doležal

( 912) Ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence MŽP – Možnosti zefektivnění přípravy projektů dopravní infrastruktury z pohledu MŽP

Stáhnout >> (150.16 kB)

Ing. Pavel Bartoš

( 908) FITE a.s., Produktivita nejen v dopravě a růst mezd

Stáhnout >> (3881.45 kB)

Jan Brázda

( 909) Partner PWC, Řešení obnovy regionální silniční infrastruktury formou PPP projektu

Stáhnout >> (2243.73 kB)

Jan Kroupa

( 916) Generální ředitel ŘSD, Prioritní silniční síť, stav řešení překážek dalšího rozvoje v programovém období 2014-2020

Stáhnout >> (17191.62 kB)

Ján Mišura

( 915) Ředitel regionální hospodářské komory Žilina – Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu

Stáhnout >> (2941 kB)

Ladislav Dudáš

( 914) Podpredseda predstavenstva Národní dialniční spoločnosť SR, Rozvoj dálniční infrastruktury na Slovensku v období 2014-2020 s výhledem do roku 2025

Stáhnout >> (15168.92 kB)

Luděk Sosna

( 918) Ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy, Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR do konce období 2014-2020 a záměry pro období 2020+

Stáhnout >> (6405.75 kB)

Marcela Pavlová

( 917) Náměstkyně ministra MMR, Stavební předpisy a povolování staveb

Stáhnout >> (2878.94 kB)

Petr Zahradník

( 921) Člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Brusel, poradce prezidenta HK ČR – Strategie a změny přístupu EU k podpoře rozvoje dopravní infrastruktury po roce 2020

Stáhnout >> (112.42 kB)

Radek Čech

( 910) Ředitel odboru strategie SŽDC, Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy

Stáhnout >> (10131.13 kB)

SPŠ Valašské Meziříčí

( 919) lávka

Stáhnout >> (16183.21 kB)

SPŠ Valašské Meziříčí - video

( 922) video (118 MB, 1:12)

Stáhnout >> (112.42 kB)

SPŠ Zlín

( 920) představení školy

Stáhnout >> (4964.67 kB)

Zbyněk Hořelica

( 913) Ředitel SFDI, Perspektivy financování a strategické záměry SFDI

Stáhnout >> (2064.5 kB)

Zdeněk Čech

( 911) Představitel Zastoupení Evropské komise v ČR, Rozpočtová perspektiva EU po roce 2020 a investiční podpůrné nástroje EU

Stáhnout >> (2996.2 kB)