Dokumenty

Libor Lukáš

předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

Stáhnout >> (9743.92 kB)

Ing. Kamil Rudolecký

I. náměstek ministra dopravy, Koncepce rozvoje sítě a finanční výhledy

Stáhnout >> (1397.42 kB)

Ing. Hana Nylander Kaloudová

vedoucí zastoupení EIB v ČR – EIB a financování dopravní infrastruktury nejen v ČR

Stáhnout >> (8054.75 kB)

Ing. Jan Brázda CFA

Partner PwC, PPP projekt D4/R7: Faktory úspěchu a získané zkušenosti pro projekt PPP D4 v ČR

Stáhnout >> (1942.16 kB)

Ing. Jan Kroupa

generální ředitel ŘSD ČR - Rozvoj prioritní silniční sítě s výhledem do konce programového období 2014-2020

Stáhnout >> (2674.08 kB)

Ing. Ján Mišura

ředitel regionální HK Slovenska, Střední Morava križovatka dopravních a ekonomických zájmů

Stáhnout >> (2869.5 kB)

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy

Stáhnout >> (6370.57 kB)

Ing. Pavel Bartoš

předseda představenstva FITE a.s., prezident Sdružení pro rozvoj MSk - Význam dopravní infrastruktury pro řešení zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji

Stáhnout >> (3880.32 kB)

Ing. Petr Zahradník MSc.

člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Brusel, poradce prezidenta HK ČR – Strategie podpory EU rozvoji DI po roce 2020

Stáhnout >> (136.26 kB)

Ing. Vladimír Dlouhý CSc.

prezident HK ČR - Rozvinutá dopravní infrastruktura jako podmínka růstu ekonomiky ČR

Stáhnout >> (1160 kB)

Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel SFDI, Financování dopravní infrastruktury v roce 2017 s výhledem na roky 2018 až 2020

Stáhnout >> (2466 kB)

Ing. Zdeněk Čech Ph.D, M.A

zástupce vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, ekonomický poradce - Investiční plán pro Evropu: příležitost pro financování dopravní infrastruktury ČR

Stáhnout >> (2639.5 kB)

Ján Ďurišin

generální ředitel NDS SR, Diaľničná realita 2017 na Slovensku

Stáhnout >> (14471.36 kB)

Mgr. Jaroslav Straka MBA

F4 Czech Republic and Slovakia, G.1 – Transport, Use of ESI Funds and financial instruments for financing of transport in Slovakia - D4 motorway

Stáhnout >> (1378.54 kB)

Bc. Iveta Táborská

ředitelka Krajské hospodářské komory ZK - Vliv rozvinuté dopravní infrastruktury na hospodářský rozvoj regionu

Stáhnout >> (13.39 kB)