Dokumenty

Ing. Emanuel Šíp

předseda dopravní sekce Hospodářské komory ČR - Vysokorychlostní tratě v ČR, koncepce a otázky k řešení

Stáhnout >> (2267.5 kB)

Ing. Ivona Huňková

předsedkyně HK Zlínského kraje - Potřeby kvalitního a kapacitního propojení ČR a SR z pohledu podnikatelů

Stáhnout >> (838 kB)

Ing. Jan Kroupa

generální ředitel ŘSD ČR – Priority rozvoje dopravní infrastruktury na Moravě stav přípravy a realizace

Stáhnout >> (6816.35 kB)

Ing. Ján Mišura

ředitel, Slovenská obchodná a průmyslová komora Žilina

Stáhnout >> (2029 kB)

Ing. Jaroslav Drozd

náměstek hejtmana Zlínského kraje - Potřeby a možnosti rozvoje dopravní infrastruktury z pohledu kraje

Stáhnout >> (6831.67 kB)

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek generálního ředitele SŽDC - Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014 - 2020 , schopnost čerpání prostředků EU

Stáhnout >> (8457.56 kB)

Ing. Pavel Bartoš

prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. - Potřeby dalšího rozvoje dopravní infrastruktury ve vazbě na ekonomické potřeby Moravskoslezského kraje

Stáhnout >> (96.85 kB)

Ing. Pavol Kováčik, Ph.D., MBA

prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska - výstavba dálniční sítě z pohledu stavebních podnikatelů

Stáhnout >> (0 kB)

Ing. Peter Hronský

VÚD Žilina, a.s – Využití celostátního sčítání dopravy ke stanovení budoucího virtuálního dopravního zatížení komunikací

Stáhnout >> (5043.74 kB)

Ing. Petr Zahradník MSc.

člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR - Evropské fondy, jako zdroj zvyšování konkurenceschopnosti, schopnost jejich čerpání a jejich přínosy pro rozvoj regionů

Stáhnout >> (328 kB)

Ing. Tomáš Čoček Ph.D.

státní tajemník MD a I. náměstek ministra dopravy ČR - Strategie Ministerstva dopravy v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury

Stáhnout >> (1099.5 kB)

Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel SFDI - Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a programové období 2014 – 2020

Stáhnout >> (2110 kB)

Ing. Zdeněk Čech Ph.D., M.A.

zastoupení Evropské komise v ČR - Evropské financování investic v oblasti dopravy"

Stáhnout >> (1369.99 kB)

PaedDr. Peter Kunkela

Národná dialnočná spoločnosť, a.s, - Podmínky a realizace rozvoje dálniční infrastruktury na Slovensku v období 2014-2020

Stáhnout >> (1880.61 kB)